[12:38:29] <valexey> vlad2: я там тебе отписал
[12:38:32] <valexey> про WITH
[13:25:00] <ilovb> Блин тащусь с этого чувака: http://www.youtube.com/watch?v=e-IUQx1lYKY
[13:25:16] <ilovb> имхо гениальный музыкантище
[16:56:09] <valexey > .
[17:26:01] <valexey > http://habrahabr.ru/post/142989/
[17:26:03] <valexey > :-D
[17:26:11] <valexey > в конце статьи хорошая дописка :-)
[18:16:59] <valexey> vlad2: зацени пост дерзкого пацанчика: http://forum.oberoncore.ru/viewtopic.php?f=28&t=3953
[18:17:05] <valexey> :-)
[18:29:05] <valexey> Go рулит :-)
[22:55:41] <ilovb> у него на раЁне все так базарят ;)
[23:19:17] <valexey> "Делаем типы вроде NonNegativeNaturalNumber32Bit"
[23:19:21] <valexey> Фига се название!