[21:31:57] <vgodunko> US.To_Utf_8_String пойдёт? ;-)